Verzekeringen

Goed verzekerd op reis met UYUNI Travels

We willen dat je goed voorbereid op reis gaat. UYUNI Travels is aangesloten bij de volgende verenigingen/branche organisaties:

GGTO Garantiefonds
UYUNI Travels is aangesloten bij het garantiefonds GGTO. Binnen de grenzen van de garantieregeling biedt GGTO reizigers de garantie dat zij hun betaalde reisgelden terugontvangen, en eventueel hun terugreis vergoed krijgen, als de betrokken touroperator bij hen is aangesloten en in financieel onvermogen zou geraken. Per boeking wordt een verplichte toeslag van € 9,- per persoon in rekening gebracht. Hiermee wordt het
garantiefonds opgebouwd en onderhouden.

Calamiteitenfonds
UYUNI Travels is tevens aangesloten bij het Calamiteitenfonds, www.calamiteitenfonds.nl. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in het reisaanbod gepubliceerde reizen onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat, indien u als klant deelneemt aan een door ons georganiseerde reis en u zich reeds op de bestemming bevindt, u

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet
    volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten
    aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis

CLC-VECTA
UYUNI Travels is ook aangesloten bij CLC-VECTA. Dit is de branchevereniging voor bedrijven en professionals betrokken bij het organiseren, accommoderen en faciliteren van beurzen, congressen en bijeenkomsten, evenementen en incentives en entertainment.

VVKR
UYUNI Travels is daarnaast aangesloten bij de VvKR (vereniging voor kleinschalige reisorganisaties). De reisspecialisten aangesloten bij deze vereniging onderscheiden zich door hun betrokkenheid en expertise. Zo weet je dat je met een gerust gevoel een reis bij één van de aangesloten leden kunt boeken!

Eventverzekering
Verder sluit UYUNI Travels ten behoeve van haar klanten een event verzekering af, die dekking biedt voor uiteenlopende risico’s en calamiteiten die de doorgang van een evenement/reis kunnen (ver)hinderen.

Reisverzekering en annuleringsverzekering
Daarnaast adviseren wij onze klanten een passende (groeps)reisverzekering met ongevallendekking en een annuleringsverzekering voor haar medewerkers af te sluiten. Stel, de deelnemers worden ziek op reis of raken betrokken bij een ongeluk, je bent als bedrijf verantwoordelijk voor de deelnemers die je uitnodigt op een reis of evenement en wilt goed verzekerd op reis. Nadat een reis geboekt is, kan er ook altijd iets gebeuren waardoor één van de deelnemers plotseling de reis moet annuleren. Met een annuleringsverzekering worden, indien aan de voorwaarden wordt voldaan, de annuleringskosten vergoed. Een prettige manier om zorgeloos op reis te kunnen gaan.

Heb je een vraag over het bovenstaande? Bel of mail ons, wij helpen je graag!