CALAMITEITENFONDS

UYUNI Travels is aangesloten bij het Calamiteitenfonds, www.calamiteitenfonds.nl. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in het reisaanbod gepubliceerde reizen onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat, indien je als klant deelneemt aan een door ons georganiseerde reis en je reeds op de bestemming bevindt, je

  • (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Zijn er vragen over ons lidmaatschap bij het Calamiteitenfonds of wil je meer informatie? Neem contact met ons op.

IMG_9840